Utviklingsplan

27.04.2020 -

Fyrste videokonferanse - initiativ.

Utkast til nettside. Utkast til tekst som forklarar initiativet. Utkast til invitasjonsliste.

05.05.2020:

Andre videokonferanse. Drøfting av utkast til tekst og invitasjonsliste. Drøfting av politiske utspel.

Revisjon og publisering av netsside. Epost med invitasjonar til stifting i oktober. Epost med oppmoding om politiske møter.

12.05.2020:

Tredje videokonferanse (initiativtakarane). Konklusjon på "visjonstekst." Etablering av underskriftsliste og invitasjonsliste.

Mai:

Innsamling av underskrifter på visjonen.

Ringerunder - diskusjonar om aktuelle styremedlemmer. Deling av informasjon gjennom epostar.

Artiklar: Oppfylgjing av debatten i Museumsnytt?

Utspel for å be om politiske møte (informasjonsdeling på epost)

Utkast til søknad Prosjektstøtte Kulturvern innan 3/6

Fjerde videokonferanse tirsdag 2. juni kl 09:00 -

Juni:

Konferanseprogram for Memoarkonferansen klart for oktober. Start marknadsføring

Minst eitt politisk møte

August:

Politiske møter

Ny kontakt med aktuelle styremedlemmer

Revisjon av tekst - nettsider

Sept:

Femte videokonferanse - utvida med påtenkte styremedlemmer

Nypublisering av nettsider med forslag til vedtak på konferanse

Møte med Kulturdept.

Starte innsamling av eventuell stiftingskapital

Oktober:

Stifting av Norsk senter for munnleg historie.

Val av styre - invitasjon til intensjons- og samarbeidsavtalar

Starte arbeid med plan for oppstart og drift

Stortingsforslag tidleg i 2021.